Ziekte van Weil

Vragen wbt de Ziekte van Weil beantwoord door Dr. H. Egberink; universitair hoofddocent klinische infectiologie en virologie aan de faculteit diergeneeskunde

 

  1. Waarom moet mijn hond voor deelname aan de dog survival gevaccineerd zijn tegen de ziekte van Weil?

De ziekte van Weill wordt veroorzaakt door bacterien, de leptospiren. Deze leptospiren worden door knaagdieren uitgescheiden in de urine en komen dan terecht in oppervlaktewater. Honden worden voornamelijk geïnfecteerd via deze route (o.a. zwemmen in oppervlaktewater, modderpoelen etc ). Honden hebben een reëel risico op een infectie en omdat deze ernstig kan verlopen wordt de vaccinatie tegen leptospirose als een core vaccin aangemerkt. Dat betekent dat het advies is om de vaccinatie als standaard vaccinatie (niet optioneel) uit te voeren.

  1. Hoe groot is de kans om de ziekte van Weil op te lopen tijdens deelname?

Sinds enkele jaren is er ook een toename te zien van het aantal gevallen van de ziekte van Weil, zowel bij de hond als de mens. Ook bij de mens wordt de laatste jaren vaker een besmetting vastgesteld die opgelopen is in Nederland zelf. Omdat de ziekte van Weil niet aangifteplichtig is voor de hond en de ziekteverschijnselen ook kunnen variëren is een exact aantal gevallen per jaar van de ziekte van Weil bij de hond niet te geven. Men gaat uit van 100-150 ernstige ziektegevallen per jaar. Omdat contact met oppervlaktewater de belangrijkste bron van infectie is zullen honden die deelnemen aan een dog survival een grotere kans lopen op de ziekte van Weil dan gemiddeld.

  1. Is de vaccinatie met L2 voldoende of moet het L4 zijn?

Verschillende typen van leptospirose bacteriën, serovars genoemd,  kunnen ziekte veroorzaken. In de klassieke vaccins (L2) voor de hond zaten altijd de twee serovars Canicola en Icterohaemorrhagiae. Studies in verschillende Europese landen hebben aangetoond dat andere serovars steeds vaker voorkomen (ook bij de mens) en daarom zijn 2 andere van de meest voorkomende serovars  opgenomen in de vaccins (L4). De serovars geven namelijk onderling geen kruisbescherming. Hoewel exacte gegevens over het voorkomen van deze serovars in Nederland ontbreken is het zeer aannemelijk dat deze ook hier een rol spelen. Deze stammen worden ook in Nederland gevonden bij de mens.

  1. Mensen worden ook niet gevaccineerd tegen Weil, waarom de honden wel?

Er zijn wel vaccins voor vaccinatie bij de mens toegepast in andere landen. In Nederland is geen vaccin beschikbaar. Gezien het lage aantal infecties worden deze echter niet geregistreerd in Nederland. Er is wel aandacht voor andere preventieve maatregelen ( o.a. advies mbt contact oppervlaktewater, onderzoek rundermelk op afwezigheid van leptospiren)

  1. Waarom is het niet mogelijk om een titercheck te doen voor Weil?

Met de titercheck worden antilichamen aangetoond tegen de drie belangrijke virusziekten. Voor deze drie infecties is een verband aangetoond tussen de aanwezigheid van antilichamen en bescherming. Dat geldt niet voor de bescherming tegen leptospirose. Voor deze infectie is het aantonen van antilichamen geen betrouwbare parameter voor de mate van bescherming.