Reglement

Deelnemer (de geleider)

Een deelnemer is een persoon die minimaal 17 jaar is op de dag van de Dogsurvival Zeewolde. De deelnemer vormt samen met zijn/haar hond een team. Geleiders mogen met meerdere honden, om de beurt meedoen. Als dit vooraf is aangegeven wordt hier zoveel mogelijk rekening gehouden met het indelen van de starttijden.

Door inschrijving verklaart de deelnemer voor zich dat hij/zij en zijn/haar hond fit genoeg zijn en geen medische en/of lichamelijke bezwaren hebben om deel te nemen aan de Dogsurvival Zeewolde. Mochten zulke bezwaren tijdens deelname ontstaan dan zal de deelnemer dit  zo spoedig mogelijk aan de wedstrijdleiding moeten melden. 

De hond
Om deel te mogen nemen aan de Dogsurvival Zeewolde moeten honden tot 15 kg minimaal 1 jaar oud zijn en boven de 15 kg minimaal 18 maanden zijn.  De honden mogen op de wedstrijddag maar één keer deelnemen voor het klassement. Alle rassen, soorten en maten zijn toegestaan. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het welzijn en de gezondheid van de hond, maar ook voor zijn gedrag zoals agressie en vervuiling. Bovengenoemde geld ook voor mensen met honden die aanwezig zijn maar niet deelnemen. Dit geldt zowel vóór, tijdens als na de wedstrijd. Tijdens de wedstrijd is het toegestaan dat de hond een muilkorf draagt. Een snuitje is niet toegestaan.

In verband met besmettingsgevaar moet je hond verplicht ingeënt zijn (de zgn. cocktailenting) en geënt zijn tegen de ziekte van Weil! (L4 of multi verplicht!) Een titerbepaling is ook toegestaan. Een dergelijke titerbepaling zal de dierenarts aantekenen in het dierenpaspoort van de hond. Enting tegen kennelhoest wordt sterk aanbevolen, maar is niet verplicht. Buitenlandse deelnemers zijn volgens de Nederlandse wet verplicht hun hond in te enten tegen rabiës. Zonder geldige entingen kun je worden uitgesloten van deelname zonder teruggave van inschrijfgeld. Het is dan ook verplicht om je originele entingsboekje of hondenpaspoort mee te nemen. Zonder boekje geen deelname. Kopieën worden niet toegestaan.

Als de hond niet aan de regels voldoet kun je uitgesloten worden van deelname zonder teruggave van inschrijfgeld.

Inschrijven
Je kan je inschrijven door het formulier in te vullen op de pagina inschrijven. De inschrijving sluit als het vastgestelde maximum aantal deelnemers is bereikt of als de inschrijftermijn verlopen is. Inschrijven is mogelijk tot 15 juni 2019. De inschrijving wordt pas verwerkt als het inschrijfgeld is ontvangen.
Door inschrijving verklaart de inschrijver voor dat hij/zij en zijn of haar hond, fit genoeg zijn en geen medische en of lichamelijke bezwaren hebben om deel te nemen aan deze wedstrijd. De deelnemer krijgt op de wedstrijddag bij de registratie zijn startnummerkaart.
De gegevens die wij vragen, vragen wij met een doel. Namelijk deelnemer naam en achternaam is nodig voor de startlijst en startkaarten. Man/vrouw is nodig voor de indeling in de juiste klasse. Land is nodig om te registreren uit welk land de deelnemer komt ivm de rabiës enting van de hond. Geboortedatum van de deelnemer is nodig om de leeftijdsgrens van 17 jaar te kunnen controleren. Mailadres is nodig ivm vragen over het inschrijfformulier maar ook om de bevestiging te sturen. Bij naam van de hond geeft je de naam op die staat in je entingsboekje of hondenpaspoort van de desbetreffende hond waarmee je wil gaan deelnemen. Er wordt ook gevraagd naar het chipnummer van de hond. Deze moet overeenkomen met het entingsboekje of hondenpaspoort.

Wij geven geen deelnemersgegevens aan derden mits dit specifiek is aangegeven en daar toestemming voor is gegeven. Een groep dient zich als groep in te schrijven en ook de gehele betaling in 1 keer te voldoen.

Klassen
Er zijn 4 verschillende klassen. De atleten, de open klasse, de recreanten klasse en de groeps klasse. De ateleten, open klasse en recreanten klasse zijn onderverdeeld in dames en heren klasse. 

  • Atleten klasse (m/v) vanaf 17 jaar oud: Deze klasse zal in de ochtend starten en is bedoeld voor de snelle lopers. Er zullen weinig andere deelnemers in het parcours zijn waardoor je weinig oponthoud zult hebben. Je wordt in deze klasse geacht het parcours hardlopend af te leggen en de hindernissen zo vlot mogelijk te nemen. Presteren staat hierbij voorop. Er zullen in deze klasse prijzen worden uitgereikt voor de 3 snelste heren en 3 snelste dames. Verder ontvangt iedereen een aandenken aan de dogsurvival.
  • Open klasse (m/v) vanaf 17 jaar oud: Deze klasse is bedoeld voor de snellere recreanten. Je wordt in deze klasse geacht om het parcours zoveel mogelijk hardlopend af te leggen en de hindernissen zo vlot mogelijk te nemen. Er zullen in deze klasse prijzen worden uitgereikt voor de 3 snelste heren en 3 snelste dames. Verder ontvangt iedereen een aandenken aan de dogsurvival.
  • Recreanten klasse (m/v) vanaf 17 jaar oud: Deze klasse is bedoeld voor de recreatieve lopers. In deze klasse zal je moeten accepteren dat je soms even moet wachten bij een hindernis maar gezelligheid en plezier staan hier voorop. Je mag het hele parcours wandelend afleggen. Er zullen in deze klasse geen prijzen worden uitgereikt. Wel ontvangt iedereen een aandenken aan de dogsurvival.
  • Groepsklasse vanaf 17 jaar oud: Deze klasse is bedoeld voor een groep recreatieve lopers van minimaal 4 en maximaal 6 deelnemers (met ieder een eigen hond). In deze klasse moeten minimaal 2 deelnemers de hindernis nemen om de hindernis goed af te ronden. Er zullen in deze klasse geen prijzen worden uitgereikt. Wel ontvangt iedereen een aandenken aan de dogsurvival.

Tarieven
Het inschrijfgeld voor deelname aan elke klasse is 27,50 euro per persoon per hond.
Er is een optie voor een sportmassage gegeven door Palpabel. Deze kost 6 euro per hond.

Betaling
De betaling geschied door middel van een ideal link, Deze verschijnt na afronding van de inschrijving. De hoogte van het te betalen bedrag is afhankelijk van de opties, die gekozen zijn.

 

Aansprakelijkheid
De deelnemers nemen op eigen risico deel aan de Dogsurvival Zeewolde. De organisatie noch de wedstrijdleiding, de keurmeesters (dierenartsen), noch de vrijwilligers van de Dogsurvival Zeewolde kunnen op enigerlei wijze voor schade en/of letsel aansprakelijk worden gesteld. Elke deelnemer staat (naast de eigenaar) persoonlijk in voor de deelnemende hond.
Schade aangericht door de hond en/of deelnemer dient door de deelnemer zelf te worden vergoed.

Verzekering
Wordt uw hond gedekt door uw WA-verzekering? Als u dit niet weet, kunt u dit in uw polis controleren of navragen bij uw verzekeringsmaatschappij. Ook een goed opgevoede hond kan de nodige schade veroorzaken, bijvoorbeeld door voor een auto te lopen die uitwijkt en allerhande schade oploopt en veroorzaakt.

 

 

Annuleren
Bij annulering door de deelnemer zal het inschrijfgeld worden geretourneerd mits de annulering plaatsvind uiterlijk 4 weken voor aanvang van de dogsurvival. Hiervoor wordt  5 euro administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering na het verstrijken van deze termijn vind  geen restitutie plaats, uitzonderingen daar gelaten.Het oordeel van de organisatie van de dogsurvival is hierin bindend. En is niet aanvechtbaar.

Verkennen vooraf
Voorafgaand aan de wedstrijd mag de route verkend worden. De hindernissen mogen dan echter niet gebruikt worden. Inlopen en uitlopen dient buiten het parcours plaats te vinden.
Houdt tijdens verkennen rekening met de lopende deelnemers.

Dierenartscontrole
Alle honden worden vooraf gecontroleerd door een dierenarts op fitheid, entingen en gestel. In verband met besmettingsgevaar moet je hond verplicht ingeënt zijn (de zgn. cocktailenting) en tegen de ziekte van Weil! (L4 of multi verplicht) Een titerbepaling is ook toegestaan. Een dergelijke titerbepaling zal de dierenarts aantekenen in het dierenpaspoort van de hond. Enting tegen kennelhoest wordt sterk aanbevolen, maar is niet verplicht. Buitenlandse deelnemers zijn volgens de Nederlandse wet verplicht hun hond in te enten tegen rabiës.

Zonder geldige entingen kun je worden uitgesloten van deelname zonder teruggave van inschrijfgeld.

Start en finish
De wedstrijdleiding bepaalt de startvolgorde en de starttijden. Bij de start dienen zowel hond als deelnemer achter de startlijn te staan. Zorg dat u tijdig bij de startlijn verschijnt. De deelnemer dient op de opgegeven starttijd te vertrekken. Mocht deze toch later van start gaan, dan telt toch de oorspronkelijke starttijd voor de berekening van de totaalscore, tenzij de wedstrijdleiding anders beslist. Voor het finishen dienen hond en deelnemer beiden de eindstreep te passeren. Voor de wedstrijdadministratie worden bij de finish de startnummerkaarten ingenomen.

Het parcours
Het parcours is ongeveer 5 kilometer lang en bevat 15 hindernissen voor deelnemer en hond. Het parcours mag zowel rennend als wandelend afgelegd worden. De route gaat voornamelijk over onverhard terrein en je kan onderweg naast de reguliere hindernissen ook obstakels  tegenkomen die ook genomen dienen te worden. Als een hindernis foutloos wordt genomen krijgt de deelnemer een knip in zijn startnummerkaart. Een deelnemer is geenszins verplicht een hindernis te doen. Wordt een hindernis fout genomen of overgeslagen dan krijgt de deelnemer geen knip, de deelnemer mag natuurlijk wel de route vervolgen.

Hoe win je?
Het snelste team (deelnemer en hond) van een klasse dat foutloos het parcours aflegt, heeft gewonnen. Om foutloos te lopen dienen alle hindernissen op de juiste wijze genomen te worden.

 

Halsbanden/tuigjes
De deelnemer mag de hond desgewenst aan zich vast maken met bijvoorbeeld een heupgordel. De hond mag aan een tuigje of gewone halsband gevoerd worden. De hond mag de tijdens de wedstrijd zowel voor, naast of achter de deelnemer lopen. De hond mag ook trekken aan de lijn. De deelnemer mag zijn hond niet voorttrekken, als de hond achter loopt dient hij te voorkomen dat de lijn strak staat. Om blessures en/of nare ervaringen te voorkomen zijn uitrollijnen, hoofdtuigjes (zoals o.a.gentle-leaders), wurghalsbanden en halsbanden met haken niet toegestaan. Fysiek geweld ten opzichte van de hond is te allen tijde verboden. Tijdens de wedstrijd is het toegestaan dat de hond desgewenst een muilkorf draagt.

De geleider
De geleider (ook wel deelnemer genoemd) vormt samen met zijn hond een team. Geleiders mogen met meerdere honden, om de beurt meedoen. Als dit van te voren is aangegeven, wordt rekening gehouden met het indelen van de starttijden, zodat de deelnemer rusttijd heeft voordat hij met de volgende hond van start gaat. De geleider is niet jonger dan 17 jaar.

 

Straffen
De wedstrijdleiding kan een tijdstraf geven n.a.v. schending van het reglement of andere overtredingen. Bij ernstige overtredingen kan de deelnemer gediskwalificeerd (uitgesloten) worden.

De volgende incidenten kunnen straftijd en/of uitsluiting tot gevolg hebben:
Onsportief gedrag naar medewerkers van de Dogsurvival of andere deelnemers, agressief taalgebruik,  voort trekken (sleuren) van de hond, uitvallen van de hond naar mensen of honden. Wisselen van hond tijdens de wedstrijd, dragen van spikes, fysiek geweld t.o.v. de hond, gebruik van doping door deelnemers en/of hun hond.

De overtredingen kunnen worden vastgesteld door de keurmeesters op het parcours, de wedstrijdleiding en de vrijwilligers. Fotomateriaal, getuigenverklaringen en duidelijke bewijzen (bijtwonden) kunnen in aanmerking genomen worden.

Protesten kunnen alleen door de deelnemer zelf binnen 30 minuten na binnenkomst schriftelijk worden ingediend bij de wedstrijdleiding. De beslissing van de wedstrijdleiding is bindend.

Calamiteiten
Extreme weersomstandigheden kunnen er voor zorgen dat de route wordt aangepast, de wedstrijd wordt uitgesteld of afgelast. Bij afgelasting door calamiteiten wordt door de wedstrijdleiding voor de ingeschreven deelnemers een nieuwe wedstrijddatum gepland. Er zal dan geen teruggave van het inschrijfgeld plaatsvinden. De organisatie van de Dogsurvival Zeewolde kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de (financiële) gevolgen vanwege het afgelasten van een wedstrijd.

Bijzondere bepaling
In alle niet in het reglement voorziene gevallen beslist de wedstrijdleiding