Reglementen

Deelnemer (de geleider)
Een deelnemer (ook wel geleider) is een persoon die minimaal 17 jaar is op de dag van de Dogsurvival Zeewolde. De deelnemer vormt samen met zijn/haar hond een team. Geleiders mogen met meerdere honden, om de beurt meedoen. Als dit vooraf is aangegeven wordt hier zoveel mogelijk rekening gehouden met het indelen van de starttijden.

Door inschrijving verklaart de deelnemer voor zich dat hij/zij en zijn/haar hond fit genoeg zijn en geen medische en/of lichamelijke bezwaren hebben om deel te nemen aan de Dogsurvival Zeewolde. Mochten zulke bezwaren tijdens deelname ontstaan dan zal de deelnemer dit  zo spoedig mogelijk aan de wedstrijdleiding moeten melden.

De hond
Om deel te mogen nemen aan de Dogsurvival Zeewolde moeten honden tot 15 kg minimaal 1 jaar oud zijn en boven de 15 kg minimaal 18 maanden zijn.  De honden mogen op de wedstrijddag maar één keer deelnemen voor het klassement. Alle rassen, soorten en maten zijn toegestaan. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het welzijn en de gezondheid van de hond, maar ook voor zijn gedrag zoals agressie en vervuiling. Bovengenoemde geld ook voor mensen met honden die aanwezig zijn maar niet deelnemen. Dit geldt zowel vóór, tijdens als na de wedstrijd. Tijdens de wedstrijd is het toegestaan dat de hond een muilkorf draagt. Een snuitje is niet toegestaan.

In verband met besmettingsgevaar moet je hond verplicht ingeënt zijn (de zgn. cocktailenting) en geënt zijn tegen de ziekte van Weil! (L4 of multi verplicht!) Een titerbepaling is ook toegestaan. Een dergelijke titerbepaling zal de dierenarts aantekenen in het dierenpaspoort van de hond. Enting tegen kennelhoest wordt sterk aanbevolen, maar is niet verplicht. Buitenlandse deelnemers zijn volgens de Nederlandse wet verplicht hun hond in te enten tegen rabiës. Zonder geldige entingen wordt je uitgesloten van deelname zonder teruggave van inschrijfgeld. Het is dan ook verplicht om je originele entingsboekje of hondenpaspoort mee te nemen. Zonder boekje geen deelname. Kopieën worden niet toegestaan. Mocht je een nieuw boekje hebben ontvangen omdat je vorige boekje vol was, neem dan het oude boekje ook mee aangezien we de geschiedenis van de vaccinaties moeten bekijken.

Als de hond niet aan de regels voldoet kun je uitgesloten worden van deelname zonder teruggave van inschrijfgeld.

Halsbanden/tuigjes
De deelnemer mag de hond desgewenst aan zich vast maken met bijvoorbeeld een heupgordel. De hond mag aan een tuigje of gewone halsband gevoerd worden. De hond mag de tijdens de wedstrijd zowel voor, naast of achter de deelnemer lopen. De hond mag ook trekken aan de lijn. De deelnemer mag zijn hond niet voorttrekken, als de hond achter loopt dient de deelnemer te voorkomen dat de lijn strak staat. Om blessures en/of nare ervaringen te voorkomen zijn uitrollijnen, hoofdtuigjes (zoals o.a.gentle-leaders), wurghalsbanden en halsbanden met haken niet toegestaan. Fysiek geweld ten opzichte van de hond is te allen tijde verboden. Tijdens de wedstrijd is het toegestaan dat de hond desgewenst een muilkorf draagt. Een snuitje is verboden.

Inschrijven
Je kan je inschrijven door het formulier in te vullen op de pagina inschrijven. De inschrijving sluit als het vastgestelde maximum aantal deelnemers is bereikt of als de inschrijftermijn verlopen is. Inschrijven is mogelijk (mits nog plek) tot 11 juni 2023. De inschrijving wordt pas verwerkt als het inschrijfgeld is ontvangen.
Door inschrijving verklaart de inschrijver dat hij/zij en zijn of haar hond, fit genoeg zijn en geen medische en of lichamelijke bezwaren hebben om deel te nemen aan deze wedstrijd. De deelnemer krijgt op de wedstrijddag bij de registratie zijn startnummerkaart.
De gegevens die wij vragen, vragen wij met een doel. Namelijk deelnemer naam en achternaam is nodig voor de startlijst en startkaarten. Man/vrouw is nodig voor de indeling in de juiste klasse. Land is nodig om te registreren uit welk land de deelnemer komt ivm de rabiës enting van de hond. Geboortedatum van de deelnemer is nodig om de leeftijdsgrens van 17 jaar te kunnen controleren. Mailadres is nodig ivm vragen over het inschrijfformulier maar ook om de bevestiging te sturen. Bij roepnaam van de hond geef je de naam op van de desbetreffende hond waarmee je wil gaan deelnemen. Er wordt ook gevraagd naar het chipnummer van de hond. Deze moet overeenkomen met het entingsboekje of hondenpaspoort en zal twee weken lang op de website gepubliceerd worden. Het kenteken is nodig om de deelnemers toe te laten op camping de RCN om zo dichter bij de start/finish te kunnen parkeren.

Wij geven geen deelnemersgegevens aan derden mits dit specifiek is aangegeven en daar toestemming voor is gegeven. Een groep dient zich als groep in te schrijven en ook de gehele betaling in 1 keer te voldoen. Wel zijn alle deelnemers gegevens los nodig zoals hierboven aangegeven.

Klassen
Er zijn 4 verschillende klassen. De atleten, de open klasse, recreanten klasse en groeps klasse. De ateleten, open klasse en recreanten klasse zijn onderverdeeld in dames en heren klasse.

 • Atleten klasse (m/v) vanaf 17 jaar oud: Deze klasse zal in de ochtend starten en is bedoeld voor de snelle lopers. Er zullen weinig andere deelnemers in het parcours zijn waardoor je weinig oponthoud zult hebben. Je wordt in deze klasse geacht het parcours hardlopend af te leggen en de hindernissen zo vlot mogelijk te nemen. Presteren staat hierbij voorop. Er zullen in deze klasse prijzen worden uitgereikt voor de 3 snelste heren en 3 snelste dames. Verder ontvangt iedereen een aandenken aan de dogsurvival.
 • Open klasse (m/v) vanaf 17 jaar oud: Deze klasse is bedoeld voor de snellere recreanten. Je wordt in deze klasse geacht om het parcours zoveel mogelijk hardlopend af te leggen en de hindernissen zo vlot mogelijk te nemen. Er zullen in deze klasse prijzen worden uitgereikt voor de 3 snelste heren en 3 snelste dames. Verder ontvangt iedereen een aandenken aan de dogsurvival.
 • Recreanten klasse (m/v) vanaf 17 jaar oud: Deze klasse is bedoeld voor de recreatieve lopers. In deze klasse zal je moeten accepteren dat je soms even moet wachten bij een hindernis maar gezelligheid en plezier staan hier voorop. Je mag het hele parcours wandelend afleggen. Er zullen in deze klasse geen prijzen worden uitgereikt. Wel ontvangt iedereen een aandenken aan de dogsurvival.
 • Groeps klasse (m/v) vanaf 17 jaar oud: Deze klasse is bedoeld voor de recreatieve loper die graag met 3 of meer personen wil lopen. Een groep bestaat uit minimaal 3 personen en maximaal 6 personen waarbij iedere deelnemer een eigen hond heeft. Niet iedere persoon in de groep hoeft de hindernis te nemen, maar het is wel zo leuk. Minimaal 2 personen moeten de hindernis nemen en dan is deze “gelukt” en krijgt men een knip in de kaart. In deze klasse zal je moeten accepteren dat je soms even moet wachten bij een hindernis maar gezelligheid en plezier staan hier voorop. Je mag het hele parcours wandelend afleggen. Er zullen in deze klasse geen prijzen worden uitgereikt. Wel ontvangt iedereen een aandenken aan de dogsurvival.

Tarieven
Het inschrijfgeld voor deelname aan elke klasse is 40,00 euro per persoon per hond.

Betaling
De betaling geschied door middel van een ideal of paypal link. Deze verschijnt na afronding van de inschrijving via het inschrijfformulier. De hoogte van het te betalen bedrag is afhankelijk van de gekozen opties.

Buitenlandse deelnemers die geen ideal mogelijkheid hebben kunnen betalen via rekeningnummer NL30ING B0007390007 tnv Stichting Dogsurvival Zeewolde. (BIC code INGBNL2A)

Annuleren
Annuleren is niet mogelijk, inschrijven is inschrijven. Wel kan en mag je je kaartje tot 4 weken voor voor aanvang van de dogsurvival doorverkopen aan iemand die dan wel in dezelfde klasse kan en wil lopen. Er wordt dan wel verzocht om alle juiste inschrijfgegevens door te mailen. Deze moeten ook uiterlijk 4 weken voor aanvang van de dogsurvival zijn ontvangen, want daarna zijn geen aanpassingen meer mogelijk.

Corona
Onvoorziene veranderingen omtrent de corona regels leiden niet tot teruggave van het inschrijfgeld. Wanneer door de rijksoverheid evenementen geen doorgang mogen vinden, verplaatsen wij automatisch uw inschrijving naar de eerstvolgende run, deze datum wordt op tijd aangegeven.

Startlijst
Een aantal weken voor het evenement zal de startlijst gepubliceerd worden op onze website en via facebook. Op deze startlijst staan de volgende gegevens: voornaam, achternaam, land, naam hond, chipnummer hond, klasse en eventueel groepsnaam. Zodra de definitieve startlijst gepubliceerd wordt kan er niks meer veranderd worden. Er kan niet meer geruild worden van hond of van deelnemer. Ook in tijden kan er niks meer veranderd worden.

Deze startlijsten worden na het evenement weer vernietigd en verwijderd uit onze bestanden. Zo ook alle deelnemers gegevens en mailingen.

Dierenartscontrole
Alleen de honden die zijn opgegeven op het inschrijfformulier kunnen mee doen aan de dogsurvival. Er kan dus niet met een andere hond gelopen worden dan de hond die op de startlijst ingeschreven staat.

Alle honden worden vooraf gecontroleerd door een dierenarts op fitheid, entingen en gestel. Check hier alle vaccinatieeisen. In verband met besmettingsgevaar moet je hond verplicht ingeënt zijn (de zgn. cocktailenting) en tegen de ziekte van Weil! (L4 of multi verplicht) Een titerbepaling is ook toegestaan. Een dergelijke titerbepaling zal de dierenarts aantekenen in het dierenpaspoort van de hond. Neem het inentingsboekje (of hondenpaspoort) dan ook mee naar de dierenarts. Zonder boekje geen deelname. Mocht je een nieuw boekje hebben ontvangen omdat je vorige boekje vol was, neem dan het oude boekje ook mee aangezien we de geschiedenis van de vaccinaties moeten bekijken. Ook het chipnummer wordt gecontroleerd. Enting tegen kennelhoest wordt sterk aanbevolen, maar is niet verplicht. Buitenlandse deelnemers zijn volgens de Nederlandse wet verplicht hun hond in te enten tegen rabiës.

Zonder geldige entingen, inentingsboekje (of hondenpaspoort) of zonder de juiste hond wordt je uitgesloten van deelname zonder teruggave van inschrijfgeld. Een kopie van het inentingsboekje (of hondenpaspoort) is niet toegestaan.

Secretariaat
Zodra je hond bij de dierenartscontrole is goedgekeurd krijg je een bewijs. Met dit bewijs krijg je een polsbandje en kan je je startnummer/startkaart ophalen bij het secretariaat. Daarna mag je deelnemen aan de dogsurvival. Bij het secretariaat kan bij twijfel om je legitimatie bewijs gevraagd worden. Zonder startkaart en polsbandje mag je niet starten.

Verkennen vooraf
Voorafgaand aan de wedstrijd mag de route verkend worden. De hindernissen mogen dan echter niet gebruikt worden. Inlopen en uitlopen dient buiten het parcours plaats te vinden.
Houdt tijdens verkennen rekening met de lopende deelnemers.

Start en finish
De wedstrijdleiding bepaalt de startvolgorde en de starttijden. Bij de start dienen alleen de (opgegeven) deelnemers met hun hond te verschijnen. Zowel hond als deelnemer dienen achter de startlijn te staan. Zorg dat u tijdig bij de startlijn verschijnt. De deelnemer dient op de opgegeven starttijd te vertrekken. Mocht deze toch later van start gaan, dan telt toch de oorspronkelijke starttijd voor de berekening van de totaalscore, tenzij de wedstrijdleiding anders beslist. Voor het finishen dienen hond en deelnemer beiden de eindstreep te passeren. Voor de wedstrijdadministratie worden bij de finish de startnummerkaarten ingenomen.

Het parcours
Het parcours is ongeveer 5 kilometer lang en bevat 15 hindernissen voor deelnemer en hond. Het parcours mag zowel rennend als wandelend afgelegd worden. De route gaat voornamelijk over onverhard terrein en je kan onderweg naast de reguliere hindernissen ook obstakels  tegenkomen die ook genomen dienen te worden.

De hindernissen
Als een hindernis foutloos wordt genomen krijgt de deelnemer een knip in zijn startnummerkaart. Een deelnemer is geenszins verplicht een hindernis te doen. Wordt een hindernis fout genomen of overgeslagen dan krijgt de deelnemer geen knip, de deelnemer mag natuurlijk wel de route vervolgen. Mocht de deelnemer een hindernis overslaan zal er uiteindelijk 15 minuten per hindernis bij zijn/haar eindtijd opgeteld worden.

Moeilijkheidsgraad hindernissen
Wij beseffen dat sommige hindernissen wat meer uitdaging en lef vergen dan andere hindernissen. Dit is dan ook het hele idee achter de survival. Mocht je geen vertrouwen hebben in een bepaalde hindernis kan je deze ten alle tijde overslaan. Dit zal dan een ‘gemiste hindernis’ opleveren in het eindklassement. Accepteer dat je hond nog niet aan alles gewend is en kies dan ook voor het welzijn van je hond. De ene hond is de andere niet. De meest ‘uitdagende’ hindernissen kunnen op een langzamer tempo prima genomen worden.

Hoe win je?
Het snelste team (deelnemer en hond) van een klasse dat foutloos het parcours aflegt, heeft gewonnen. Om foutloos te lopen dienen alle hindernissen op de juiste wijze genomen te worden. Enkel in de atleten klasse en open klasse zal er een prijs worden uitgereikt aan de eerste drie plekken van zowel de heren als de dames. Van de overige klassen zullen de uitslagen wel gepubliceerd worden maar er zullen geen prijzen aan verbonden zijn. Wel zal iedere deelnemer een aandenken krijgen aan de Dogsurvival Zeewolde.

Aansprakelijkheid
De deelnemers nemen op eigen risico deel aan de Dogsurvival Zeewolde. De organisatie noch de wedstrijdleiding, de keurmeesters (dierenartsen), noch de vrijwilligers van de Dogsurvival Zeewolde kunnen op enigerlei wijze voor schade en/of letsel aansprakelijk worden gesteld. Elke deelnemer staat (naast de eigenaar) persoonlijk in voor de deelnemende hond.
Schade aangericht door de hond en/of deelnemer dient door de deelnemer zelf te worden vergoed.

Verzekering
Wordt uw hond gedekt door uw WA-verzekering? Als u dit niet weet, kunt u dit in uw polis controleren of navragen bij uw verzekeringsmaatschappij. Ook een goed opgevoede hond kan de nodige schade veroorzaken, bijvoorbeeld door voor een auto te lopen die uitwijkt en allerhande schade oploopt en veroorzaakt.

Straffen
De wedstrijdleiding kan een tijdstraf geven n.a.v. schending van het reglement of andere overtredingen. Bij ernstige overtredingen kan de deelnemer gediskwalificeerd (uitgesloten) worden.

De volgende incidenten kunnen straftijd en/of uitsluiting tot gevolg hebben:

 • Tijdens het afleggen van het parcours wordt er niet gerookt, drugs gebruikt en of alcohol gedronken. Gebruik van doping of drugs door deelnemer en/of hond is niet toegestaan. Bij aantreffen van drugs wordt direct de politie ingeschakeld omdat wij in Zeewolde een zero-tolerance beleid hebben met betrekking tot drugs.
 • Hondenpoep dient de gehele dag direct door de begeleider van de hond opgeruimd te worden
 • Honden dienen de gehele dag op het terrein, in de bossen, tijdens de dogsurvival en op de parkeerplaats aangelijnd te zijn en onder controle gehouden te worden.
 • Honden moeten aan een tuig of normale halsband zitten. Er worden geen slipkettingen, halti’s, gentleleider en of andere hulpmiddelen toegestaan.
 • Honden mogen in geen geval voortgetrokken (sleuren) worden.
 • De hond mag niet gewisseld worden tijdens de wedstrijd.
 • Instructies van de wedstrijdleiding, de keurmeesters (dierenartsen), verkeersbegeleiders en organisatie dienen opgevolgd te worden. Dit geldt zowel op als buiten het terrein.
 • Het schoppen, slaan of anderszins mishandelen van de hond is absoluut verboden. Bij dit gedrag zult u onmiddellijk worden verzocht het terrein/ de wedstrijd te verlaten.
 • Het dragen van schoenen met spikes of gevaarlijke noppen die de hond zouden kunnen verwonden zijn verboden.
 • Onsportief gedrag naar andere deelnemers, medewerkers dogsurvival en of omstanderd wordt niet getolereerd.
 • Familieleden, vrienden, kennissen en andere bezoekers die niet officieel deelnemen aan de dogsurvival Zeewolde mogen niet meelopen op het parcours. Zij kunnen op veel plekken naast het parcours lopen en kijken bij diverse hindernissen.

De overtredingen kunnen worden vastgesteld door de keurmeesters op het parcours, de wedstrijdleiding en de vrijwilligers. Fotomateriaal, getuigenverklaringen en duidelijke bewijzen (bijtwonden) kunnen in aanmerking genomen worden.

Protesten kunnen alleen door de deelnemer zelf binnen 30 minuten na binnenkomst schriftelijk worden ingediend bij de wedstrijdleiding. De beslissing van de wedstrijdleiding is bindend.

Calamiteiten
Extreme weersomstandigheden kunnen er voor zorgen dat de route wordt aangepast, de wedstrijd wordt uitgesteld of afgelast. Bij afgelasting door calamiteiten wordt door de wedstrijdleiding voor de ingeschreven deelnemers een nieuwe wedstrijddatum gepland. Er zal dan geen teruggave van het inschrijfgeld plaatsvinden. De organisatie van de Dogsurvival Zeewolde kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de (financiële) gevolgen vanwege het afgelasten van een wedstrijd.

Persoonsgegevens
De gegevens die wij vragen via het inschrijfformulier van elke deelnemer gebruiken wij voor het maken van de startlijsten. De startlijsten en verdere gegevens van de deelnemers zullen wij na de dogsurvival vernietigen. Wij communiceren alleen met de persoon (of groep) waar het ook daadwerkelijk over gaat. Wij geven geen deelnemersgegevens aan derden mits daar specifiek toestemming voor is gegeven. Zodra wij merken dat er een datalek ontstaat zullen wij dit verplicht moeten aangeven bij AP.

Automatische goedkeuring
Elke deelnemer geeft bij inschrijving automatisch toestemming dat de gemaakte foto’s tijdens de dogsurvival Zeewolde op internet geplaatst mogen worden, in de breedste zin van het woord.

Bijzondere bepaling
In alle niet in het reglement voorziene gevallen beslist de wedstrijdleiding