Reglementen Dogsurvival Zeewolde

Aansprakelijkheid
De deelnemers nemen op eigen risico deel aan de Dogsurvival Zeewolde. De organisatie noch de wedstrijdleiding, de keurmeesters (dierenartsen), noch de vrijwilligers van de Dogsurvival Zeewolde kunnen op enigerlei wijze voor schade en/of letsel aansprakelijk worden gesteld. Elke deelnemer staat (naast de eigenaar) persoonlijk in voor de deelnemende hond.
Schade aangericht door de hond en/of deelnemer dient door de deelnemer zelf te worden vergoed.

Verzekering
Wordt uw hond gedekt door uw WA-verzekering? Als u dit niet weet, kunt u dit in uw polis controleren of navragen bij uw verzekeringsmaatschappij. Ook een goed opgevoede hond kan de nodige schade veroorzaken, bijvoorbeeld door voor een auto te lopen die uitwijkt en allerhande schade oploopt en veroorzaakt.

Inschrijven
Je kan je inschrijven het formulier in te vullen op de pagina inschrijven. De inschrijving sluit als het vastgestelde maximum aantal deelnemers is bereikt of als de inschrijftermijn verlopen is. Inschrijven is mogelijk tot 19 juni 2018. De inschrijving wordt pas verwerkt als het inschrijfgeld is ontvangen.
Door inschrijving verklaart de inschrijver voor dat hij/zij en zijn of haar hond, fit genoeg zijn en geen medische en of lichamelijke bezwaren hebben om deel te nemen aan deze wedstrijd. De deelnemer krijgt op de wedstrijddag bij de registratie zijn startnummerkaart.

Betaling
Betaling van deelname kan worden gedaan via rekeningnummer NL30INGB0007390007 t.n.v. Stichting Dogsurvival Zeewolde. Na betaling ontvang je een bevestiging van deelname.  Inschrijfgeld bedraagt € 25,- en inschrijven na 19 mei  € 27,50.

Geef bij je betaling je naam en de naam van je hond en welke klasse je start aan.

Annuleren
Bij annulering door de deelnemer zal het inschrijfgeld worden geretourneerd mits de annulering plaatsvind uiterlijk voor 8 juni 2018. Er wordt wel 5 euro administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering na 8 juni 2018 wordt per situatie gekeken of het geld wordt terugbetaald.

Huisregels Dogsurvival Zeewolde
Op het terrein waar de Dogsurvival Zeewolde plaats vindt gelden een aantal regels, deels bedoeld ter bescherming van onszelf en de hond, deels ter bevordering van een prettige sfeer en om van elkaar te weten waar we aan toe zijn.

  • Tijdens het afleggen van het parcours wordt er niet gerookt.
  • Hondenpoep dient de gehele dag direct door de begeleider van de hond opgeruimd te worden
  • Honden dienen de gehele dag op het terrein van camping De Parel, in de bossen, tijdens de dogsurvival en op de parkeerplaats aangelijnd te zijn en onder controle gehouden te worden.
  • Instructies van de wedstrijdleiding, de keurmeesters en de verkeersbegeleiders en organisatie dienen opgevolgd te worden. Dit geldt zowel op als buiten het terrein.
  • Het schoppen, slaan of anderszins mishandelen van de hond is absoluut verboden. Bij dit gedrag zult u onmiddellijk worden verzocht het terrein/ de wedstrijd te verlaten.
  • Het dragen van schoenen met spikes of gevaarlijke noppen die de hond zouden kunnen verwonden zijn verboden.
  • Het gebruik van speeltjes en voertjes is onderweg toegestaan, let wel op dat er niet gemorst wordt.
  • Houd je hond uit de buurt bij vreemde honden. Dit om te voorkomen dat er onaangename ongelukken gebeuren.
  • Onsportief gedrag naar andere deelnemers, medewerkers dogsurvival en of omstanderd wordt niet getolereerd.
  • Gebruik van doping door deelnemer en/of hond is niet toegestaan.

Verkennen vooraf
Voorafgaand aan de wedstrijd mag de route verkend worden. De hindernissen mogen dan echter niet gebruikt worden. Inlopen en uitlopen dient buiten het parcours plaats te vinden.
Houdt tijdens verkennen rekening met de lopende deelnemers.

Dierenartscontrole
Alle honden worden vooraf gecontroleerd door een dierenarts op fitheid, entingen en gestel. In verband met besmettingsgevaar moet je hond verplicht ingeënt zijn (de zgn. cocktailenting) en tegen de ziekte van Weil! (L4 of multi verplicht) Een titerbepaling is ook toegestaan. Een dergelijke titerbepaling zal de dierenarts aantekenen in het dierenpaspoort van de hond. Enting tegen kennelhoest wordt sterk aanbevolen, maar is niet verplicht. Buitenlandse deelnemers zijn volgens de Nederlandse wet verplicht hun hond in te enten tegen rabiës.

Zonder geldige entingen kun je worden uitgesloten van deelname zonder teruggave van inschrijfgeld.

Start en finish
De wedstrijdleiding bepaalt de startvolgorde en de starttijden. Bij de start dienen zowel hond als deelnemer achter de startlijn te staan. Zorg dat u tijdig bij de startlijn verschijnt. De deelnemer dient op de opgegeven starttijd te vertrekken. Mocht deze toch later van start gaan, dan telt toch de oorspronkelijke starttijd voor de berekening van de totaalscore, tenzij de wedstrijdleiding anders beslist. Voor het finishen dienen hond en deelnemer beiden de eindstreep te passeren. Voor de wedstrijdadministratie worden bij de finish de startnummerkaarten ingenomen.

Het parcours
Het parcours is ongeveer 5 kilometer lang en bevat 15 hindernissen voor deelnemer en hond. Het parcours mag zowel rennend als wandelend afgelegd worden. De route gaat voornamelijk over onverhard terrein en je kan onderweg naast de reguliere hindernissen ook obstakels  tegenkomen die ook genomen dienen te worden. Als een hindernis foutloos wordt genomen krijgt de deelnemer een knip in zijn startnummerkaart. Een deelnemer is geenszins verplicht een hindernis te doen. Wordt een hindernis fout genomen of overgeslagen dan krijgt de deelnemer geen knip, de deelnemer mag natuurlijk wel de route vervolgen.

Hoe win je?
Het snelste team (deelnemer en hond) van een klasse dat foutloos het parcours aflegt, heeft gewonnen. Om foutloos te lopen dienen alle hindernissen op de juiste wijze genomen te worden.

De hond
Om deel te mogen nemen aan de dogsurvival moeten honden tot 15 kg minimaal 1 jaar oud zijn en boven de 15 kg minimaal 18 maanden zijn.  De honden mogen op de wedstrijddag maar één keer deelnemen voor het klassement. Alle rassen, soorten en maten zijn toegestaan. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het welzijn en de gezondheid van de hond, maar ook voor zijn gedrag zoals agressie en vervuiling. Bovengenoemde geld ook voor mensen met honden die aanwezig zijn maar niet deelnemen. Dit geldt zowel vóór, tijdens als na de wedstrijd. Tijdens de wedstrijd is het toegestaan dat de hond een muilkorf draagt.

Als de hond niet aan de regels voldoet kun je uitgesloten worden van deelname zonder terruggave van inschrijfgeld.

Halsbanden/tuigjes
De deelnemer mag de hond desgewenst aan zich vast maken met bijvoorbeeld een heupgordel. De hond mag aan een tuigje of gewone halsband gevoerd worden. De hond mag de tijdens de wedstrijd zowel voor, naast of achter de deelnemer lopen. De hond mag ook trekken aan de lijn. De deelnemer mag zijn hond niet voorttrekken, als de hond achter loopt dient hij te voorkomen dat de lijn strak staat. Om blessures en/of nare ervaringen te voorkomen zijn uitrollijnen, hoofdtuigjes (zoals o.a.gentle-leaders), wurghalsbanden en halsbanden met haken niet toegestaan. Fysiek geweld ten opzichte van de hond is te allen tijde verboden. Tijdens de wedstrijd is het toegestaan dat de hond desgewenst een muilkorf draagt.

De geleider
De geleider (ook wel deelnemer genoemd) vormt samen met zijn hond een team. Geleiders mogen met meerdere honden, om de beurt meedoen. Als dit van te voren is aangegeven, wordt rekening gehouden met het indelen van de starttijden, zodat de deelnemer rusttijd heeft voordat hij met de volgende hond van start gaat. De geleider is niet jonger dan 16 jaar.

Klassen
Er zijn 4 verschillende klassen. De atleten, de open klasse en de recreanten klasse. Nieuw is ook de groeps klasse. Hieraan mag je als groep inschrijven, echter iedere deelnemer heeft een hond. Een groep bestaat uit minimaal 4 deelnemers met 4 honden en maximaal 6 deelnemers met 6 honden.

Straffen
De wedstrijdleiding kan een tijdstraf geven n.a.v. schending van het reglement of andere overtredingen. Bij ernstige overtredingen kan de deelnemer gediskwalificeerd (uitgesloten) worden.

De volgende incidenten kunnen straftijd en/of uitsluiting tot gevolg hebben:
Onsportief gedrag naar medewerkers van de Dogsurvival of andere deelnemers, agressief taalgebruik,  voort trekken (sleuren) van de hond, uitvallen van de hond naar mensen of honden. Wisselen van hond tijdens de wedstrijd, dragen van spikes, fysiek geweld t.o.v. de hond, gebruik van doping door deelnemers en/of hun hond.

De overtredingen kunnen worden vastgesteld door de keurmeesters op het parcours, de wedstrijdleiding en de vrijwilligers. Fotomateriaal, getuigenverklaringen en duidelijke bewijzen (bijtwonden) kunnen in aanmerking genomen worden.

Protesten kunnen alleen door de deelnemer zelf binnen 30 minuten na binnenkomst schriftelijk worden ingediend bij de wedstrijdleiding. De beslissing van de wedstrijdleiding is bindend.

Calamiteiten
Extreme weersomstandigheden kunnen er voor zorgen dat de route wordt aangepast, de wedstrijd wordt uitgesteld of afgelast. Bij afgelasting door calamiteiten wordt door de wedstrijdleiding voor de ingeschreven deelnemers een nieuwe wedstrijddatum gepland. Er zal dan geen teruggave van het inschrijfgeld plaatsvinden. De organisatie van de Dogsurvival Zeewolde kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de (financiële) gevolgen vanwege het afgelasten van een wedstrijd.

Bijzondere bepaling
In alle niet in het reglement voorziene gevallen beslist de wedstrijdleiding