Reglementen Special Editie

Reglementen Dogsurvival Zeewolde

 

Aansprakelijkheid

De deelnemers nemen op eigen risico deel aan de Dogsurvival Zeewolde. De organisatie noch de wedstrijdleiding, de keurmeesters (dierenartsen), noch de vrijwilligers van de Dogsurvival Zeewolde kunnen op enigerlei wijze voor schade en/of letsel aansprakelijk worden gesteld. Elke deelnemer staat (naast de eigenaar) persoonlijk in voor de deelnemende hond.

Schade aangericht door de hond en/of deelnemer dient door de deelnemer zelf te worden vergoed.

 

Verzekering

Wordt uw hond gedekt door uw WA-verzekering? Als u dit niet weet, kunt u dit in uw polis controleren of navragen bij uw verzekeringsmaatschappij. Ook een goed opgevoede hond kan de nodige schade veroorzaken, bijvoorbeeld door voor een auto te lopen die uitwijkt en allerhande schade oploopt en veroorzaakt.

 

Annuleren

Bij annulering door de deelnemer zal het inschrijfgeld worden geretourneerd mits de annulering plaatsvind uiterlijk voor 21 februari 2018. Er wordt wel 5 euro administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering na 21 februari 2018 wordt het inschrijfgeld niet geretourneerd.

 

Huisregels Dogsurvival Zeewolde

Op het terrein waar de Dogsurvival Zeewolde plaats vindt gelden een aantal regels, deels bedoeld ter bescherming van onszelf en de hond, deels ter bevordering van een prettige sfeer en om van elkaar te weten waar we aan toe zijn.

 

  • Tijdens het afleggen van het parcours wordt er niet gerookt.
  • Hondenpoep dient de gehele dag direct door de begeleider van de hond opgeruimd te worden
  • Honden dienen de gehele dag op het terrein van strand Horst tijdens de dogsurvival en op de parkeerplaats aangelijnd te zijn en onder controle gehouden te worden.
  • Instructies van de wedstrijdleiding, de keurmeesters en de verkeersbegeleiders en organisatie dienen opgevolgd te worden. Dit geldt zowel op als buiten het terrein.
  • Het schoppen, slaan of anderszins mishandelen van de hond is absoluut verboden. Bij dit gedrag zult u onmiddellijk worden verzocht het terrein/ de wedstrijd te verlaten.
  • Het dragen van schoenen met spikes of gevaarlijke noppen die de hond zouden kunnen verwonden zijn verboden.
  • Het gebruik van speeltjes en voertjes is onderweg toegestaan, let wel op dat er niet gemorst wordt.
  • Houd je hond uit de buurt bij vreemde honden. Dit om te voorkomen dat er onaangename ongelukken gebeuren.
  • Onsportief gedrag naar andere deelnemers, medewerkers dogsurvival en of omstanders wordt niet getolereerd.
  • Gebruik van doping door deelnemer en/of hond is niet toegestaan.

 

Verkennen vooraf

Voorafgaand aan de wedstrijd mag de route verkend worden. De hindernissen mogen dan echter niet gebruikt worden. Inlopen en uitlopen dient buiten het parcours plaats te vinden.

Houdt tijdens verkennen rekening met de lopende deelnemers.

 

 

Dierenartscontrole

Alle honden worden vooraf gecontroleerd door een dierenarts op fitheid, entingen(inentingsboekje meenemen) en gestel. In verband met besmettingsgevaar moet je hond verplicht ingeënt zijn (de zgn. cocktailenting) en tegen de ziekte van Weil! (L4 verplicht) Een titerbepaling is ook toegestaan. Een dergelijke titerbepaling zal de dierenarts aantekenen in het dierenpaspoort van de hond. Enting tegen kennelhoest wordt sterk aanbevolen, maar is niet verplicht. Buitenlandse deelnemers zijn volgens de Nederlandse wet verplicht hun hond in te enten tegen rabiës.

 

Zonder geldige entingen kun je worden uitgesloten van deelname zonder teruggave van inschrijfgeld.

 

Start en finish

De wedstrijdleiding bepaalt de startvolgorde en de starttijden. Bij de start dienen zowel hond als deelnemer achter de startlijn te staan. Zorg dat u tijdig bij de startlijn verschijnt. De deelnemer dient op de opgegeven starttijd te vertrekken. Voor het finishen dienen hond en deelnemer beiden de eindstreep te passeren.

 

Het parcours

Het parcours is ongeveer 3 kilometer lang en bevat een aantal hindernissen en obstakels voor deelnemer en hond. Het parcours moet rennend  afgelegd worden!  De route gaat voornamelijk over onverhard terrein en je kan onderweg naast de reguliere hindernissen ook obstakels  tegenkomen die ook genomen dienen te worden.

 

De hond

Om deel te mogen nemen aan de dogsurvival moeten honden tot 15 kg minimaal 1 jaar oud zijn en boven de 15 kg minimaal 18 maanden zijn.  De honden mogen op de wedstrijddag maar één keer deelnemen voor het klassement. Alle rassen, soorten en maten zijn toegestaan. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het welzijn en de gezondheid van de hond, maar ook voor zijn gedrag zoals agressie en vervuiling. Bovengenoemde geld ook voor mensen met honden die aanwezig zijn maar niet deelnemen. Dit geldt zowel vóór, tijdens als na de wedstrijd. Tijdens de wedstrijd is het toegestaan dat de hond een muilkorf draagt.

 

Als de hond niet aan de regels voldoet kun je uitgesloten worden van deelname zonder teruggave van inschrijfgeld.

 

Halsbanden/tuigjes

De deelnemer mag de hond het liefste vast maken met bijvoorbeeld een heupgordel. De hond mag aan een tuigje of gewone halsband gevoerd worden. De hond mag de tijdens de wedstrijd zowel voor of naast  de deelnemer lopen. De hond mag ook trekken aan de lijn. De deelnemer mag zijn hond niet voorttrekken, als de hond achter loopt dient hij te voorkomen dat de lijn strak staat. Om blessures en/of nare ervaringen te voorkomen zijn uitrollijnen, hoofdtuigjes (zoals o.a.gentle-leaders), wurghalsbanden en halsbanden met haken niet toegestaan. Fysiek geweld ten opzichte van de hond is te allen tijde verboden. Tijdens de wedstrijd is het toegestaan dat de hond desgewenst een muilkorf draagt.

 

De geleider

De deelnemer vormt samen met zijn hond een team. Geleiders mogen met meerdere honden, om de beurt meedoen. Als dit van te voren is aangegeven, wordt rekening gehouden met het indelen van de starttijden, zodat de deelnemer rusttijd heeft voordat hij met de volgende hond van start gaat. De geleider is niet jonger dan 16 jaar.

 

 

 

Straffen

De wedstrijdleiding kan een tijdstraf geven n.a.v. schending van het reglement of andere overtredingen. Bij ernstige overtredingen kan de deelnemer gediskwalificeerd (uitgesloten) worden.

 

De volgende incidenten kunnen straftijd en/of uitsluiting tot gevolg hebben:

Onsportief gedrag naar medewerkers van de Dogsurvival of andere deelnemers, agressief taalgebruik,  voort trekken (sleuren) van de hond, uitvallen van de hond naar mensen of honden. Wisselen van hond tijdens de wedstrijd, dragen van spikes, fysiek geweld t.o.v. de hond, gebruik van doping door deelnemers en/of hun hond.

 

De overtredingen kunnen worden vastgesteld door de keurmeesters op het parcours, de wedstrijdleiding en de vrijwilligers. Fotomateriaal, getuigenverklaringen en duidelijke bewijzen (bijtwonden) kunnen in aanmerking genomen worden.

 

Protesten kunnen alleen door de deelnemer zelf binnen 30 minuten na binnenkomst schriftelijk worden ingediend bij de wedstrijdleiding. De beslissing van de wedstrijdleiding is bindend.

 

Calamiteiten

Extreme weersomstandigheden kunnen er voor zorgen dat de route wordt aangepast, de wedstrijd wordt uitgesteld of afgelast. Bij afgelasting door calamiteiten wordt door de wedstrijdleiding voor de ingeschreven deelnemers een nieuwe wedstrijddatum gepland. Er zal dan geen teruggave van het inschrijfgeld plaatsvinden. De organisatie van de Dogsurvival Zeewolde kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de (financiële) gevolgen vanwege het afgelasten van een wedstrijd.

 

Bijzondere bepaling

In alle niet in het reglement voorziene gevallen beslist de wedstrijdleiding.

 

Tips

Kijk voor tips voor een goede warming up en een cooling down hier.